Més enllá de les línies / Más allá de las líneas

espontàneas Tan fosc; com aquelles hores que parlant-nos afòniques ens demanen intuïció per tal de conèixer alguns dels continguts importants que guarda un dia.

Presentant-se les ombres i convidant-me la llum. Tenint de tot!. Detenint-me a llegir… quasi al punt de trobar-me, diria que arribant.

A mitja llum; com convidat; prop d’un precipici temptador a on el sol decreix per deixar-nos veure quant hi ha de petit formant una essència gran.

Atrevir-se i volar, fins aconseguir tocar la serenor que porta una flor semblada a la veritat. Olorar-la i vèncer a la confusió.

Entrant. Passar i perdre el meu jo trivial, inútil i antiquat. Oblidat de la bogeria que comporta la fe de creus, vicis, llunes i banderes. Allunyat de l’esperpèntic egoisme.

Desembolicar misteris per trobar que totes les vides caminen sent una sola identitat conquerint maneres i formes diferents, per desfer-se, deixant enrere a la monotonia.

***

Tan oscuro; como aquellas horas que hablándonos afónicas nos piden intuición para conocer algunos de los contenidos importantes que guarda un día.

Presentándose las sombras e invitándome la luz. ¡Teniendo de todo! Deteniéndome a leer… casi al punto de encontrarme, diría que llegando.

A media luz; cómo invitado; cerca de un precipicio tentador donde el sol decrece para dejarnos ver cuánto hay de pequeño formando una esencia grande.

Atreverse y volar, hasta conseguir tocar la serenidad que trae una flor parecida a la verdad. Olerla y vencer a la confusión.

Entrando. Pasar y perder mi yo trivial, inútil y anticuado. Olvidado de la locura que comporta la fe de cruces, vicios, lunas y banderas. Alejado del espepéntico egoísmo.

Desenvolver misterios para encontrar que todas las vidas andan siendo una sola identidad conquistando maneras y formas diferentes para deshacerse, dejando atrás a la monotonía.

Els crits d’un jo / Los gritos de un yo

 

Només es pot ser lliure de veritat, quan inclòs deixem al nostre jo tot a un costat.
Sabries potser dir-me, si pesa molt la teva identitat.
Si aquesta, sent exigent, t’extorsiona i et demana contínuament protegir-la i defensar-la. Si et fa perdre un munt de temps i t’absorbeix, insistint en el fet que tu et qüestionis, si ella és prou original o tan sols és fruit d’altres passatgers i de fantasmes que varen posar a dins teu, les seves pors i escuts al costat del tall de les seves espases.
Podries dir-me tu, si de cert disposes plenament de cadascun dels passos que dónes en la teva vida. Si creus que, quan camines, no són arrossegades per la corrent les teves decisions, en estar interpretant el que passa en el temps actual i llegint la història passada, arrapat a cap mena de manipulació que escurces l’enteniment.
Apostaries el que tens, dient, que tu estàs compost d’eleccions pròpies. Que esculls les lletres o que acoloreixes el mar i el cel, després de sospesar la intensitat suportada per un to, o la potència arrelada en cada paraula.
Reconec que… potser sóc un pot omplert amb fades meravelloses i bruixots dolents, amb els àngels i dimonis de molts altres, que encara estan aquí o que ja van marxar.

(castellano)
Sólo se puede ser libre de verdad, cuando incluso dejamos a nuestro yo todo en un lado.
Sabrías quizás decirme, si pesa mucho tu identidad. Si ésta, siendo exigente, te extorsiona y te pide continuamente protegerla y defenderla. Si te hace perder un montón de tiempo y te absorbe, insistiendo en el hecho que tú te cuestiones, si ella es bastante original o tan sólo es fruto de otros pasajeros y de invisibles fantasmas que pusieron adentro tuyo, sus miedos y escudos junto al filo de sus espadas.
Podrías decirme tú, si de cierto dispones plenamente de cada uno de los pasos que das en tu vida. Si crees que, cuando andas,
no son arrastradas por la corriente tus decisiones, al estar interpretando lo que pasa en el tiempo actual y leyendo la historia
pasada, agarrado a ningún tipo de manipulación que acortase el entendimiento.
Apostarías lo que tienes, diciendo, que tú estás compuesto de elecciones propias. Que escoges las letras o que coloreas el mar y el cielo, después de sopesar la intensidad soportada por un tono, o la potencia arraigada en cada palabra.
Reconozco que… quizás soy un bote llenado con hadas maravillosas y brujos malos, con los ángeles y demonios de otros muchos, que aún están aquí o que ya marcharon.

Les pors / Los miedos


Tants han sigut els dominis configurats envers de la por.
Existeixen pors inherents a l’ésser humà, (vingudes com a fruit de la nostra imperfecta condició), i unes quantes provocades pels interessos, per l’ambició i l’afany de poder.
De pors vull parlar. De pors que bé podríem esborrar:
La por a avergonyir-se d’un mateix, (en aparèixer el càrrec de consciència que suposen alguns fets… o per mancances).
La por a reconèixer a la nostra pròpia bèstia, i en fer-ho, percebre l’animal despietat que duen i pot sortir des de dintre d’alguns habitants d’aquest planeta.
La por a què els altres descobreixin les debilitats que arrosseguem, (aprofitant-les).
La por que dóna, pensar i sentir que els somnis ja assolits poden diluir-se fins desaparèixer, (així guanyant-nos el pols, la desil·lusió).
Els homes estem sotmesos a un munt de pors… I hi ha uns quants altres que, com a harpies, s’aprofiten perquè ho saben.

(castellano)

Tantos han sido los dominios configurados acerca del miedo.
Existen miedos inherentes al ser humano, (venidos como fruto de nuestra imperfecta condición), y unas cuantos provocados por los intereses; por la ambición y el afán de poder.
De miedos quiero hablar. De miedos que bien podríamos borrar:
El miedo a avergonzarse de un mismo, (al aparecer el cargo de conciencia que suponen algunos hechos… o por carencias).
El miedo a reconocer a nuestra propia bestia, y al hacerlo, percibir el animal despiadado que llevan y puede salir desde dentro de algunos habitantes de este planeta.
El miedo a que los otros descubran las debilidades que arrastramos, (aprovechándolas).
El miedo que da, pensar y sentir que los sueños ya logrados pueden diluirse hasta desaparecer, (así ganándonos el pulso, la desilusión).
Los hombres estamos sometidos a un montón de miedos… Y hay unos cuántos otros que, como harpías, se aprovechan porque lo saben.