Pas a pas

Trepitjo amb força la vida,
no espero cap sort per a demà.
Confio, tenint l’esperança,
de que apareixent el que arribi
ens procurarà creixement
i donarà l’abonament,
empenyerà a tots els que estem
un graó cap a endavant.

Piso con fuerza la vida,
no espero ninguna suerte para mañana.
Confío, teniendo la esperanza,
de que apareciendo lo que llegue
nos procurará crecimiento
y dará abono,
empujará a todos los que estamos
un escalón hacia adelante.
Tant amb cops durs
com mitjançant amables carícies
els racons del camí
com a mestres ensenyen.
Cops, indicant una adreça,
la destinació que s’ha de trobar.
Cops clars, assenyalant-nos
també allò que hem d’esborrar.
Tanto con golpes duros
como mediante amables caricias,
los rincones del camino
como maestros enseñan.
Golpes, indicándo una dirección,
el destino que se ha de encontrar.
Golpes claros, señalándonos,
también aquello que debemos borrar.
Sol portar el pes d’una llàgrima
aquell salat que amaga una veritat,
mentre que la sonoritat d’un riure ens porta
l’alegria capaç de reparar tots els mals.
Suele traer el peso de una lágrima
aquel salado que esconde una verdad,
mientras que la sonoridad de una risa nos trae
la alegría capaz de reparar todos los males.
 

 

Vingui el que vingués…
hi ha raons que ni sabem,
el cuc ara és papallona,
abans, ell, s’arrossegava,
demà volarà pel blau del cel.

Venga lo que viniera…
hay razones que ni sabemos;
el gusano ahora es mariposa,
antes, él, se arrastraba,
mañana volarà por el azul del cielo.
 
Vingui el que vingués…
disposem de fang per modelar.
Tenim el moviment, la dualitat,
la llibertat d’escollir,
doncs triem judiciosament,
desfem embolics i no ens queixem.
Venga lo que viniera…
disponemos de barro para moldear.
Tenemos el movimiento, la dualidad,
la libertad de escoger,
pues elijamos juiciosamente,
deshagamos líos y no nos quejemos.
Sorgint el nostre present,
aparegut des dels fets del passat,
explicant-nos on ha estat l’error,
exposant l’endevinalla encertada;
pot resultar autèntic rectificar.
Surgiendo nuestro presente,
aparecido desde los hechos del pasado,
explicándonos donde ha estado el error,
exponiendo la adivinanza acertada;
puede resultar auténtico rectificar.
 
Ai!. Hi ha inconsciencia i hi ha saber:
L’actuació d’avui
ens donarà els fruits de matí.
Ai! Ai! Ai!
l’esforç o la gandulería
que mostrem avui,
retornarà com a collita erma
o com a rebost assortit
que ompli nostres panzas.
Ay!. Hay inconsciencia y hay saber:
La actuación de hoy
nos dará los frutos de mañana.
Ay! Ay! Ay!
el esfuerzo o la gandulería
que mostremos hoy,
retornará como cosecha baldía
o como despensa surtida
que llene nuestras panzas.
 
Disposem-nos.
Complaguts fem bona labor
després de cada idea,
mitjançant els actes i la nostra veu
podrem mossegar la poma desitjada.
Dispongámonos.
Complacidos hagamos buena labor
tras cada idea,
mediante los actos y nuestra voz
podremos morder la manzana deseada.
 
I si aquesta vida es tractés
de convertir els nostres somnis
en una meravellosa realitat
sense amagatalls ni maquillatges;
llaurada amb la millor voluntat.
Y si esta vida se tratase
de convertir nuestros sueños
en una maravillosa realidad
sin escondrijos ni maquillajes;
labrada con la mejor voluntad.

 

I si l’agudesa del present
amagués espurnes de màgia
capaces d’atorgar-nos
el futur volgut,
no creient com a impossible
palpar un tot de somriures
i deixant d’estar enfonsats.

Y si la agudeza del presente
escondiese chispas de magia
capaces de otorgarnos
el futuro querido,
no creyendo como imposible
palpar un todo de sonrisas
y dejando de estar hundidos.
I si aquests fets generessin,
un profit, una riquesa,
tirant fora a la incredulitat;
el pobre seria ric,
fins a la tristesa somriuria
i els buits desapareixerien,
desbordant des del got,
una humanitat amb saviesa,
ja conquerint
un infinit d’immensitat.
Y si estos hechos generasen,
un provecho, una riqueza,
echando fuera a la incredulidad;
el pobre sería rico,
hasta la tristeza sonreiría
y los vacíos desaparecerían,
rebosando desde el vaso,
una humanidad con sabiduría,
ya conquistando
un infinito de inmensidad.
I si estigués possible
alçar-se en el paradís
no ser furtius del que pot ser
ni negar-nos mons de joia,
guanyar la fe, perdre la por,
fer de les cendres grans boscos
i del trist negre cremat,
brots d’homes mancats d’ombres.
Y si estuviera posible
levantarse en el paraíso,
no ser furtivos de lo que puede ser
ni negarnos mundos de joya,
ganar la fe, perder el miedo,
hacer de las cenizas grandes bosques
y del triste negro quemado,
brotes de hombres faltos de sombras.
 
Net i bonic el jardí ens espera.
A la casa, abans, només teva i meva
ara també corren, contents, els fills,
No és un cau on amagar-se,
és una llar que convida al millor,
i, com a tal, així s’ens ofereix la terra.
Limpio y bonito el jardín nos espera.
En la casa, antes, sólo tuya y mía
ahora también corren, contentos, los hijos,
No es una madriguera donde esconderse,
esun hogar que invita a lo mejor,
y, como tal, así se nos ofrece la tierra.

 

Com bombolla que levita;
plena de llum.
Com ploma planejant;
caient i gaudint, serena.
Regalant-nos el coneixement mes preuat:
que tots som valuosos per la vida.
Demostrant-nos
que aquesta vida es viu de ple
si ens deixem envair per tot.

Como burbuja que levita;
llena de luz.
Cómo despluma planeando;
cayendo y disfrutando, serena.
Regalándonos el conocimiento mas preciado:
que todos somos valiosos para la vida.
Demostrándonos
que esta vida se vive de lleno
si nos dejamos invadir por todo.
Encara que la ciencia no ho demostrés prou…
Som un camí que s’estira i perllonga,
que ens porta i deixa
i porta i alça i continua.
Estem sent un tot seguit
sortit tant del pas enrera
com del pas que es donarà.
Aunque la ciencia no lo demostrara bastante…
Somos un camino que se estira y prolonga,
que nos trae y deja
y trae y alza y continúa.
Estamos siendo un todo seguido
salido tanto del paso atrás
como del paso que se dará.
 
«L’instant que comprèn un únic temps, resulta ser, de cert, un present alliberat»
«El instante que comprende un único tiempo, resulta ser, de cierto, un presente liberado»

¡viva la comunicación!

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s