Carta a un germà / Carta a un hermano

SANG

(I)

 

No hi ha foscor capaç

d’apagar per complet aquella vida,

que algun cop, gaudint de l’amor,

va obtindre el riure i l’alegria

llegint el dir savi del cor.

 

(II)

 

Arriben a ser tan altes les ones d’una vida,

que ens demanen prou coratge per nadar.

Arriben a ser tan calmes (a estones)

les aigües de la vida,

que encisen a la pau

desfent guerres i boires

i al repòs ens fan besar.

 

***   ***

 

Només dir-te germà:

Per més cecs i sords que caminem,

tard o aviat, ens pertocarà veure i escoltar.

 

Ni les hores ni els vents

apareixen invisibles o muts,

idèntiques o inútils.

Mai esdevenen, 

les hores, inflades pel mateix.

Els vents, bufant igual.

 

Jo vull dir-te, germà,

que té un final i un trajecte el principi

per poder dir-se tal.

Que les mitats són fruits dels extrems,

i així d’amplis els conceptes demostren;

quant d’unit està tot,

quant de junt i lligat.

(El dolç es dolç

darrera de tastar-se el salat.

Els contraposats estan a tocar).

 

« Només és pot entendre el so del vent,

els missatges que porta i esbomba,

si consentim a desentendre’ns del ritme frenètic,

d’embolics i de fuites,

d’un jo que és càrrega, 

que pesa, en creure com absolutes les mitges veritats,

o per el raspós rovell del passat.»

 

Bó és:

no desestimar la sort de ponent.

La força imponent de la tramuntana

o la pressa que s’estreta amb el de llevant.

 

Germà! bé se el que és tindre els ulls esgotats;

com fanals apagats.

Com prop de la ceba tallada

o invaïts per la sal.

Coent-me, al per ells passar

desitjos trencats i records esmolats.

 

Bé se, al respecte d’aquell patiment

que venint de la mà de fracassos i angoixes,

d’edificis derruïts i de camins barrats,

deixa als ulls sagnants i vidrats,

llunyans del reste,

esquerps de la llum; apartats!.

Al punt de ser veu, veu afònica…

parlant… però humits.

 

Ulls ploraners: expressió d’un cor enfonsat.

Ulls: tristament acomodats

en una mort que batega encara agafada a la vida.

 

Aquesta mort:

La pitjor de les nits,

fosca nit que sospitosa tremola,

i que mentre ens fa perdre el sentit

(les raons que ens envolten)

dóna corda a les pors…

i fins les pors que s’amagaven en el fons més perdut

totes elles ressonen; reviuen i ululen.

 

Aquests instants de mort en vida

propers al fals pas i al seny tort.

A tocar de la demència.

En la vorera última de l’enteniment.

 

Germà!

el ahir com ahir fa millor el avui.

No existeix cap ahir que no il·lustri com mestre.

 

De segur, cadascuna de les llàgrimes caigudes

(quines poden tenir certa semblança amb el fràgil cristall)

demà seran diamants,

brúixola que ens adreça.

 

318-omu G.S. (Bcn-2013)

 

_____________________

 

(castellano)

 

 

(I)

 

No hay oscuridad capaz

de apagar por completo aquella vida,

que alguna vez, disfrutando del amor,

obtuvo la risa y la alegría

leyendo el decir sabio del corazón.

 

(II)

 

Llegan a ser tan altas las olas de una vida,

que nos piden suficiente coraje para nadar.

Llegan a ser tan calmas (a ratos)

las aguas de la vida,

que cautivan a la paz

deshaciendo guerras y nieblas

y al reposo nos hacen besar.

 

*** ***

 

Sólo decirte hermano:

Por más ciegos y sordos que caminemos,

tarde o pronto, nos corresponderá ver y escuchar.

 

Ni las horas ni los vientos

aparecen invisibles o mudos,

idénticas o inútiles.

Nunca acontecen, 

las horas, hinchadas por lo mismo.

Los vientos, soplando igual.

 

Yo quiero decirte, hermano,

que tiene un final y un trayecto el principio

para poder decirse tal.

Que las mitades son frutos de los extremos,

y así de amplios, los conceptos demuestran, 

cuánto de unido está todo,

cuánto de junto y ligado.

(El dulce se dulce

detrás de probarse el salado.

Los contrapuestos están a tocar).

 

« Sólo se puede entender el sonido del viento,

los mensajes que trae y difunde,

si consentimos en desentendernos del ritmo frenético,

de líos y de escapes,

de un yo que es carga;

que pesa al creer como absolutas las medias verdades

o por la herrumbre del pasado.»

 

Bueno es:

No desestimar la suerte de poniente.

La fuerza imponente de la tramontana

o la prisa que se estrecha con el de levante.

 

¡Hermano! bien se el que es tener los ojos agotados;

como farolas apagadas.

Como cerca de la cebolla cortada

o invadidos por la sal.

Escociéndome, al por ellos pasar, 

deseos rotos y recuerdos afilados.

 

Bien sé, al respecto de aquel sufrimiento

que viniendo de la mano de fracasos y angustias,

de edificios derruidos y de caminos vallados,

deja a los ojos sangrientos y vidrados,

lejanos del resto,

ariscos de la luz; apartados!.

En su punto de ser voz, voz afónica…

hablando… pero húmedos.

 

Ojos llorones: expresión de un corazón hundido.

Ojos: tristemente acomodados

en una muerte que late todavía cogida a la vida.

 

Esta muerte:

La peor de las noches,

oscura noche que sospechosa tiembla

y que mientras nos hace perder el sentido

(las razones que nos rodean)

da cuerda a los miedos…

y hasta los miedos que se escondían en el fondo más perdido

todos ellos resuenan; reviven y ululan.

 

Estos instantes de muerte en vida;

cercanos al falso paso y a la cordura torcida.

A tocar de la demencia.

En la acera última del entendimiento.

 

¡Hermano!

el ayer como ayer hace mejor el hoy.

No existe ningún ayer que no ilustre como maestro.

 

De seguro, cada una de las lágrimas caídas

(qué pueden tener cierto parecido con el frágil cristal)

mañana serán diamantes,

brújula que nos dirige.

318-omu G.S. (Bcn-2013)

¡viva la comunicación!

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s